SHUANGHUI TECHNOLOGY
Contact us

Shanghai Shanghui Nano Technology Co., Ltd

Address: Level 3, Building No.100, Lane No.1090, Hutaizhi Road, Baoshan District, Shanghai, China

Tel: 86 21-66136128/ 66136028

Fax: 86 21-66136128

P.C.: 200436

Email : info@sunwaynano.cn

Website: www.sunwaynano.cn

 Nano crystallization control
Particle uniform disperse
Interface structure design

Shanghai Shanghui Nano Technology Co., Ltd
Address: Level 3, Building No.100, Lane No.1090, Hutaizhi
Road, Baoshan District, Shanghai, China
Tel: 86 21-66136128/ 66136028
Fax: 86 21-66136128
P.C.: 200436
Email : info@sunwaynano.cn
Website: www.sunwaynano.cn